ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

Το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού - Διαθεματικό παιχνίδι γνώσεων

5
Μέσος όρος: 5 (2 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων

Το πείραμα του Ερατοσθένη

4.6
Μέσος όρος: 4.6 (5 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων

Μετάδοση Θερμότητας με αγωγή

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων

We have the Same Needs

3
Μέσος όρος: 3 (2 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων

Social Reactions to Disability

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων

Stereotypes Prejudices

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων

Shoes tell stories

3
Μέσος όρος: 3 (3 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων

Birth Diagnosis Feelings

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Α Trip to Holland

5
Μέσος όρος: 5 (2 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων