ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

Εργαλείο Δημιουργίας Κοινωνικών Ετικετών OSR


Αυτή η εργαλειοθήκη υιοθετεί τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο του "Web 2.0", επιτρέποντας στους χρήστες (κυρίως εκπαιδευτικούς και μαθητές) να προσθέτουν ετικέτες που συνθέτουν "folksonomies". Η εργαλειοθήκη επίσης προσφέρει ενδιαφέροντες τρόπους φυλλομέτρησης του περιεχομένου μέσα από tag clouds, ή φυλλομέτρησης αντικειμένων στα οποία άλλοι χρήστες της εργαλειοθήκης έχουν προσθέσει ετικέτες. Η εργαλειοθήκη είναι βασισμένη στην Εργαλειοθήκη για το Χαρακτηρισμό Μαθησιακών Αντικειμένων με Κοινωνικές Ετικέτες ASK (http://www.ask4research.info/ask-lost/), η οποία έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΕΤΑ. Αναπτύχθηκε με τη γλώσσα ευρείας χρήσης PHP και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους περισσότερους δικτυακούς εξυπηρετητές. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της εργαλειοθήκης βασίζεται στο μοντέλο Client Server και χρησιμοποιεί MySQL ως σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων.


Πίσω