ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

Δημιουργία μεταδεδομένων


Ο δικτυακός τόπος του OSR προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής στην κοινότητα των χρηστών του που ενδιαφέρονται όχι μόνο στο να κατεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και στο να αναπτύσσουν νέο υλικό χρησιμοποιώντας ή επαναχρησιμοποιώντας υπάρχουσες εργασίες. Μπορείτε να ανεβάσετε νέο Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ή Εκπαιδευτικές Διαδρομές αφού πρώτα εμπλουτίσετε το υλικό σας με κοινωνικές ετικέτες χρησιμοποιώντας το εργαλείο ASK LOM, που θα βρείτε στο πακέτο εργαλείων του OSR (πληροφορίες για το πώς θα εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το εργαλείο θα βρείτε εδώ).
Πίσω