ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

Εργαλείο Δημιουργίας Εκπαιδευτικών Διαδρομών του OSR


Παρέχεται ένα εργαλείο για τη δημιουργία εκπαιδευτικών διαδρομών, το οποίο βοηθά τους χρήστες να δημιουργήσουν, ανταλλάξουν και επαναχρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες. Τα σενάρια είναι σπονδυλωτά, βασισμένα σε στοιχειώδη εκπαιδευτικά δομικά στοιχεία (δράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν ένα σχήμα επιλεκτικής επαναχρησιμοποίησης επί μέρους στοιχείων. Τα εργαστήρια δημιουργίας σεναρίων ενθαρρύνουν τους χρήστες να συμβάλουν με περιεχόμενο στο ίδιο ψηφιακό αποθετήριο όπου υπάρχει και περιεχόμενο που έχει παραχθεί από επαγγελματίες. Το εργαλείο επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προετοιμάσει εύκολα ένα πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο για τις τρεις φάσεις της διάδρασης με τα εκθέματα των μουσείων του OSR: πριν την επίσκεψη, κατά την επίσκεψη και μετά την επίσκεψη. Επιτρέπει επίσης την επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων στοιχείων και το "μοίρασμα" της εργασίας του με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη. Το εργαλείο βασίζεται στο εργαλείο CONNECT Visual Designer (CVD) (www.ea.gr/ep/connect), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την INTRASOFT. Το CVD χρησιμοποιεί δικτυακό εξυπηρετητή IIS 5.0 και ASP ως container objects. Όλα τα χαρακτηριστικά στο ASP (Active Server Page) container objects υλοποιούνται με Java Script και AJAX Client Server on demand technologies. Tο εργαλείο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσθέσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο (εικόνα, κείμενο, δισδιάστατη και τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα, video, και ήχο) στα εκθέματα των επιστημονικών κέντρων, καθιστώντας το διαθέσιμο στη διάρκεια μιας επίσκεψης. - Οδηγίες για τη δημιουργία εκπαιδευτικών διαδρομών για τη δικτυακή πύλη OSR.


Πίσω