ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

Κάδμος και Καδμεία


      
Πες τη γνώμη σου – Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο

Αρχικός τίτλος :

  Κάδμος και Καδμεία

    Σύντομη περιγραφή:

     Με αυτή τη διαδρομή ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την Μυκηναϊκή Καδμεία της Θήβας, μέσα από μια διαδραστική εμπειρία των μαθητών της ψηφιακής απεικόνισης της αλλά και δια ζώσης της διερεύνησης του συγκεκριμένου χώρου με τη βοήθεια ψηφιακού και αναλογικού χάρτη.
         Εκπαιδευτικοί στόχοι  
         Εμφάνιση


         Cognitive domain (processes)
         to think critically and creatively:  Μέσα από αυτη τη διαδρομή, οι μαθητές θα είναι σε θέση να φαντάζονται τους χώρους της Καδμείας, τί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, καθώς και τη χρηστικότητά τους.

         Cognitive domain (knowledge)
         meta-cognitive knowledge:  Οι μαθητές μαθαίνουν το μυθολογικό μέρος της ιστορίας και δίνονται απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα που αναδύονται.

         Affective
         to respond and participate:  Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες προετοιμασίας και συγκέντρωσης βοηθητικού υλικού καθώς και υλοποίησής του. Ομάδες: Γραφής, Φωτογραφίας, Χαρτογράφησης/Πλοήγησης.

         Psycomotor
         to adapt and perform creatively:  Η κάθε ομάδα εμψυχώνεται από τον εκπαιδευτικό και λειτουργεί αυτόνομα αλλά στη τελική συνάντηση όλοι ενημερώνονται για το σύνολο των ενεργειών που έγιναν και εκείνων που έπονται.
         5
         Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
         Τύπος εκπαιδευτικής διαδρομής: Δομημένο
         Αρχείο μεταδεδομένων

         Άδεια χρήσης της εργασίας Κάδμος και Καδμεία απο annakp for Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου
         άδεια για: αναπαραγωγή, διανομή
         απαιτείται: ένδειξη της άδειας που διέπει αυτή την εργασία, απόδοση της προέλευσης
         Σχόλια Πρόσθεσε το σχόλιο σου