ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

Newton's laws


Ο 3ος Νόμος του Νεύτωνα

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Arco Catenário

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Um aperto de mão firme

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Newton bölcsője

4.5
Μέσος όρος: 4.5 (2 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων

Newton's third law - rocket science

4.75
Μέσος όρος: 4.8 (4 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων

History of flight

4.6
Μέσος όρος: 4.6 (5 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων

Parachuting

4
Μέσος όρος: 4 (3 ψήφοι)
Αρχείο μεταδεδομένων

Forces in 1D

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων