ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

en


Environmental crisis

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Cars and air pollution

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Industrial pollution

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Environmental pollution

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Nuclear weapon testing

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Hyperion, the natural satellite of Saturn

0
Αρχείο μεταδεδομένων

The comet Shoemaker-Levy 9

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων

The comet Shoemaker-Levy 9 towards Jupiter

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων

An asteroid towards Earth

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων

The geocentric model of Eudoxus

5
Μέσος όρος: 5 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων