ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

active


Copy of Copy of Eratosthenes' measurement of the Earth's Circumference

0
This is a draft pathway
Αρχείο μεταδεδομένων

Copy of Eratosthenes' measurement of the Earth's Circumference

0
This is a draft pathway
Αρχείο μεταδεδομένων

Copy of Copy of Eratosthenes' measurement of the Earth's Circumference

4
Μέσος όρος: 4 (1 ψηφος)
This is a draft pathway
Αρχείο μεταδεδομένων

Copy of Eratosthenes' measurement of the Earth's Circumference

0
This is a draft pathway
Αρχείο μεταδεδομένων

Copy of Eratosthenes' measurement of the Earth's Circumference

4
Μέσος όρος: 4 (1 ψηφος)
This is a draft pathway
Αρχείο μεταδεδομένων

Copy of Eratosthenes' measurement of the Earth's Circumference

0
This is a draft pathway
Αρχείο μεταδεδομένων

Μαθαίνοντας τη Γη

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Μέσα μετάδοσης πληροφορίας

0
Αρχείο μεταδεδομένων

Κατεργασια τορνευσης

3
Μέσος όρος: 3 (1 ψηφος)
Αρχείο μεταδεδομένων

μικρομετρο

0
Αρχείο μεταδεδομένων